Universitat Rovira i Virgili

Nutrigenòmica

SERVEIS

CULTIUS CEL·LULARS

Oferta a laboratoris farmacèutics i institucions de recerca biomèdica:

PATENTS