Universitat Rovira i Virgili

Bioactivitat molecular dels aliments

SERVEIS

Realitzem estudis i assessorem en relació a les àrees de coneixement mencionades anteriorment, en el context de col·laboració científic, test d'efectes de compostos per encàrrec, anàlisi de mostres...

PATENTS