Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud d'accessos - Pla d'acollida

PROTOCOL

1.Informar al departament que hi ha aquesta persona

Informar a la secretaria del DBB que hi ha una persona nova
Persona nova Qui l’introdueix del DBB i hi ha de fer la comunicació
Estudiants Professor
Investigadors diversos/Doctorands

Grups de recerca (I. P.)

Professors Direcció del departament

2.Completar el formulari que es pot trobar més abaix.

3.Descarrega la  sol.licitud de permís d'accessos, omple-la consultant els espais als que necessites demanar accés amb els seus respectius codis en aquest document i penjar-ho en el següent formulari perquè sigui signat.

Persona nova Quina targeta té: Qui completa aquesta sol·licitud de permisos ha de fer la comunicació A qui han de comunicar quins accessos pot tenir aquesta persona
Estudiants Pròpia, gestionada i proveïda per sistemes centrals Professor Secretaria DBB. Informa a la persona quan pot anar a l’OLC a activar-se’ls
Persones amb contractació a la URV Pròpia, gestionada per RRHH. Arriba al DBB Direcció de DBB o I.P de grup de recerca, segons vingui a fer docència o recerca Secretaria DBB. Informa a la persona de la tarjeta i de com s’ha activat a la oLC
Persones no contractades- Iglobal-

https://www.urv.cat/international/i-global/i-visitors-informacion.html

Completar: I-global visior form

Direcció de DBB o I.P. de grup de recerca, segons vinfui a fer docència o recerca Secretaria DBB

4.Un cop acceptada la sol·licitud s'avisarà a l'interessat:

*Els camps són obligatoris

Formulari d'incorporació al DBB

En el cas de només tenir passaport, indicar el DNI/NIE de la persona responsable en el camp anterior

*