Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT

ANNA ARDÉVOL GRAU

         

SECRETARI DEL DEPARTAMENT

GERARD ARAGONÉS BARGALLÓ

CONSELL DEL DEPARTAMENT

Està format per la directora i la secretària del Departament, tots els membres amb dedicació a temps complet en possessió del títol de doctor/a, el professorat no doctor amb dedicació a temps complet que hi estigui adscrit, una part del professorat no doctor amb dedicació a temps parcial que hi estigui adscrit, una part dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, una representació dels estudiants de tots els ensenyaments en els quals el Departament imparteixi docència i tots els membres del PAS amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits.

    

COMISSIONS DELEGADES DEL DEPARTAMENT